B.S. Index van de afkondigingen van 4 mei 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011000260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de operaties inzake bestuurlijke politie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit waarbij ontslag wordt verleend aan een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011003189 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 3 mei 2011 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011202520 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het OCMW Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Gülcherstrasse 55

erratum

type erratum prom. 04/05/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de operaties inzake bestuurlijke politie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten. - Errata

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/05/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011202582 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 juni 2009 houdende invoering van een meesterschapsstage in de basisopleiding van de middenstand type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/05/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011202580 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2009 betreffende de vaststelling van de opleidingsvoorwaarden voor middenstandsleerlingen en opleidingsondernemingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202491 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 2000 houdende toekenning van een kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk aan de personeelsleden van het Ministerie en van sommig type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202490 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 2005 tot inrichting van een sociale dienst voor het personeel van de Regering, van het Ministerie en van bepaalde paragemeenschappelijke instellingen van de Duitstalige

document - btw

type document - btw prom. 04/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011003215 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot wijziging bij de Administratie van de btw, registratie en domeinen, sector registratie en domein, van de materiële en territoriale bevoegdheden van het zesde en het achtste re
^