B.S. Index van de afkondigingen van 16 mei 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011204201 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 16/05/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011204202 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 12 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden binnen het Centrum voor de coördinatie en het beheer van de Structuurfondsen voor het hoger onderwijs
^