B.S. Index van de afkondigingen van 30 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003204 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 1995 betreffende de voorwaarden tot afgifte van de stuurbrevetten vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van plezierva type ministerieel besluit prom. 30/05/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011204206 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

document

type document prom. 30/05/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011003211 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011
^