B.S. Index van de afkondigingen van 1 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/06/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt. - Duitse vertaling type wet prom. 01/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 11/10/2013 numac 2013014556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009443 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/06/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de elektronische overmaking van de meldingen bedoeld in of krachtens artikel 9 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 01/06/2011 pub. 14/06/2011 numac 2011009395 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van leden van de Commissie van toezicht type ministerieel besluit prom. 01/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de elektronische overmaking van de meldingen bedoeld in of krachtens artikel 9 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011031312 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 28 november 2002 houdende oprichting van de Raad voor Economische Coördinatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011027134 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief nr. 2011/MINFP/02 betreffende formaliteiten voor de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 7 april 2011 betreffende telewerk

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/06/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011205114 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad

lijst

type lijst prom. 01/06/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^