B.S. Index van de afkondigingen van 3 juni 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011204207 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

decreet

type decreet prom. 03/06/2011 pub. 14/06/2011 numac 2011202898 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van successierechten, het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, evenals het Wetboek van inkomstenbelastingen voor wat betreft de uitvoering van de Natura 2000-regeling type decreet prom. 03/06/2011 pub. 14/06/2011 numac 2011202899 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen
^