B.S. Index van de afkondigingen van 9 juni 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 09/06/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 januari 2002 tot erkenning van laboratoria die monsters van voedingsmiddelen en andere producten ontleden en van het ministerieel besluit van 23 mei 2002 tot erkenning voor ontleding e type ministerieel besluit prom. 09/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011027129 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering, wat de luchthaven van Luik betreft, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type ministerieel besluit prom. 09/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 09/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van het grondgebied dat voor de fusie van de gemeenten overeenstemde met de gemeente Dadizele als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kle

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031519 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening "Zonale verordening voor de Europawijk" voor een deel van het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011031339 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een verlenging van een verlof wegens opdracht als gewestelijk inspecteur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011031333 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011203046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé" , ingesteld bij het kader type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011203047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Santé" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011203044 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de stad Thuin type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011203042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Marche-en-Famenne type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011203043 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Pont-à-Celles type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011027128 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011203041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bütgenbach type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011203039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de benamingen "Boulette de Nivelles" of "Bètchéye", "Boulette de Beaumont" of "Cassette de Beaumont", "Boulette de Surice", "Boulette de Romedenne", "Boulette de Falaën", "Boulette de Namur" of "Crau Sto type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011203038 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaa

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe voor de volledige opheffing van de bijzondere bestemmingsplannen nrs. III/2, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23 december 19

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de ambten die een schaarste kennen voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, wat betreft de verantwoording van de met redenen omklede afwezigheden door de deelname aan kunstactiviteiten of een erkende individuele schoolverblijf, van het besluit van de Regering van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de autonome basisschool van de Franse Gemeenschap te Antoing met verbinding aan een internaat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van het « Athénée royal La Brise » te Watermaal-Bosvoorde met het « Athénée royal » te Ouderghem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van het psycho-medisch-sociaal centrum van de Franse Gemeenschap te Andenne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van de autonome basisschool Mazée met de autonome basisschool gevoegd bij het « Athénée royal de Florennes » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging van het « Athénée royal » te Moeskroen met het ITCF te Moeskroen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging van het ITMA te Doornik met het ITCF Val d'Escaut te Doornik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de vaststelling van de vakantieregeling voor het schooljaar 2011-2012, van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de vaststelling van de vakantieregeling voor het schooljaar 2012-2013, van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2011-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2011-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afschaffing van het internaat verbonden aan het « Athénée royal de Jodoigne » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van het internaat gevoegd bij de autonome basisschool Martelange met de autonome basisschool gevoegd bij het « Athénée royal de Bastogne » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van de autonome basisschool Ethe met de autonome basisschool gevoegd bij het « Athénée royal de Virton »

erratum

type erratum prom. 09/06/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011031483 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 09/06/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011031319 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten, wat de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aangaat type beschikking prom. 09/06/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011031318 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me
^