B.S. Index van de afkondigingen van 14 juni 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003244 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boe type ministerieel besluit prom. 14/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003245 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Financiën die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale c type ministerieel besluit prom. 14/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003246 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende toekenning van algemene toelating aan de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën in verband met afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Financiën die zich

beslissing

type beslissing prom. 14/06/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011003234 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie van sommige diensten van de gewestelijke directie invordering te Brussel. - Administratie der directe belastingen
^