B.S. Index van de afkondigingen van 15 juni 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011203342 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2003 tot vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode van pitfruit type ministerieel besluit prom. 15/06/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011202737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Malmedy als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden type ministerieel besluit prom. 15/06/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011202716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Arlon als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorde type ministerieel besluit prom. 15/06/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011202577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Waimes als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroord type ministerieel besluit prom. 15/06/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 15/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijz

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/06/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203624 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/06/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot voorlopige rangschikking als monument van het huis Burg-Reuland 143 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/06/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204709 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een vertegenwoordigster van het Ministerie in het Platform voor Arbeidsbemiddeling en Uitzendbemiddeling
^