B.S. Index van de afkondigingen van 16 juni 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011022206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/06/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011022207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/06/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011031338 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan goedgekeurd bij koninklijk besluit van 14 juli 1994

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011203314 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011203267 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière"

decreet

type decreet prom. 16/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011203154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisaties van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen

document

type document prom. 16/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonder bestemmingsplan nr. 06-01 « Archimedes ». - Goedkeuring

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad voor de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de raadpleging van de representatieve verenigingen van ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau

erratum

type erratum prom. 16/06/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011027137 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar. - Err

arrest

type arrest prom. 16/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022208 bron rijksdienst voor pensioenen Besluit van het Beheerscomité tot wijziging van het besluit van het Beheerscomité van 28 februari 2011 tot vaststelling van het personeelsplan 2011 voor de Rijksdienst voor Pensioenen

lijst

type lijst prom. 16/06/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^