B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het jaarlijks recht tot inschrijving op het tableau van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 17/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van DIRECT INTERIM BVBA als privé-tewerkstellingsagentschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende afwijking op de rationalisatienorm voor een school voor voltijds secundair onderwijs ingevolge het niet bereiken van de rationalisatienorm type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203718 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie aan de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

decreet

type decreet prom. 17/06/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203441 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen type decreet prom. 17/06/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203449 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs type decreet prom. 17/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035520 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur type decreet prom. 17/06/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011203668 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 17/06/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011031371 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 11-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20102011-660
^