B.S. Index van de afkondigingen van 22 juni 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 14/02/2013 numac 2013014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 15/05/2014 numac 2014014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken. - Duitse

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma voor het onderwijzen in de afdeling secretariaat-bureautica in het secundair onderwijs en in d
^