B.S. Index van de afkondigingen van 24 juni 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011003290 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de tussenkomst van de Staat in de hospitalisatieverzekering, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het beg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011003238 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 24/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011003243 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 322, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011035539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2010-2011 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011203629 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011203681 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203709 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoeging van artikel 5/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de toekenning van aanvullende lestijden voor de integratie van anderstaligen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de academische bacheloropleiding bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203715 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de academische bacheloropleiding bachelor in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Artesis Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6decies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de centra voor basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 bet
^