B.S. Index van de afkondigingen van 27 juni 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011009483 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een voorzitter bij de Commissie van toezicht ingesteld bij de gevangenis van Dendermonde type ministerieel besluit prom. 27/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011035624 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de rapportering van gegevens die nodig zijn voor de berekening van de kosteloze toewijzing van emissierechten voor de handelsperiode 2013-2020

decreet

type decreet prom. 27/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011204402 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2011 type decreet prom. 27/06/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204707 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 9 december 2010 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/06/2011 pub. 12/04/2012 numac 2012022059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^