B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011018233 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011203184 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011011236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit met betrekking tot het tijdelijk aanwenden van een gedeelte van de verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten als reactie op de gecoördineerde actie van het Internationaal Energie Agentschap type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011035535 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 29/07/2011 numac 2011000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van de gouverneur van de provincie Antwerpen
^