B.S. Index van de afkondigingen van 6 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 15/12/2015 numac 2015014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling van de bijlagen 1 en 2 type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van conventioneel br type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijzigi type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot vaststelling van de bijdragen aan het " type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werk type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risico type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de coll type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastste type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 okt type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve ar type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 06/05/2013 numac 2011203085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de zesde verlenging van anticrisismaatregele type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 05/03/2013 numac 2013014057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 27/02/2013 numac 2013014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juli 2007 tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011203135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011203133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisonderne type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011203128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011203081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011203054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijb type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011203051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepers type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tweede verlenging van de collectieve arbe type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011022248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, betreffende de terugvordering van een vakbondspremie type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juli 2007 tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011203404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011022250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers en tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011203185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011202990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011022244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juni 1976 betreffende de inhoudsbepaling van scheepstanks type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011007146 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36, eerste lid, 11°, van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 betreffen type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de keuze van de pensioeninstelling belas type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011203052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het brugpensioen - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, ter wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003 betreffende de pe type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelege type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011204325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

document

type document prom. 06/07/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het Europees Terugkeerfonds Jaarprogramma 2011

wet

type wet prom. 06/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011022262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen

erratum

type erratum prom. 06/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011014210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Erratum type erratum prom. 06/07/2011 pub. 07/02/2014 numac 2014014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Erratum. - Duitse vertaling
^