B.S. Index van de afkondigingen van 18 juli 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2011 tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artike

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/07/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^