B.S. Index van de afkondigingen van 22 juli 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027170 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 21 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 22/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027165 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 14 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011204055 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmaties in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011204499 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wat betreft het toestandsrapport, het terug type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011204458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2011 pub. 21/09/2011 numac 2011204610 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vastlegging van de procedure voor de erkenning en sluiting van rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven va type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs wat betreft de Koninklijke Balletschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204066 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde, als vermeld in artikel 14 van het Mestdecreet van 22 december 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Franse taal en het taalbeleid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de hulpverlening aan het stripverhaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor het boek en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor amateurtoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Klassieke Muziek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor etnologie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Culturele Centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Dramatische Kunst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Digitale Kunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor de Beeldende Kunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029457 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Openbare Bibliotheken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de niet-klassieke muziek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad
^