B.S. Index van de afkondigingen van 28 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/07/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008. - Duitse vertaling type wet prom. 28/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012 type wet prom. 28/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011012078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 type wet prom. 28/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011204414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 type wet prom. 28/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011003317 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, het Wetboek van vennootschappen en de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij tene type wet prom. 28/07/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek diverse rechten en taksen inzake de inkomsten van verzekeringsproducten en houdende een diverse bepaling. - Duitse vertaling type wet prom. 28/07/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiële sector en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 28/07/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, het Wetboek van vennootschappen en de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij tene type wet prom. 28/07/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012000010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008. - Duitse vertaling type wet prom. 28/07/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012. - Duitse vertaling type wet prom. 28/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011003299 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiële sector en houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011003285 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek diverse rechten en taksen inzake de inkomsten van verzekeringsproducten en houdende een diverse bepaling type wet prom. 28/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011204276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011024221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp k type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2009 tot vaststelling, voor het jaar 2009, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen in de streek van Battice met als activiteit het weven van glasvezels en het vervaardigen van multiaxiale weefsels bestemd voor windmolens en die onder het Paritair Subcomité voor de texti

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011024244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde type ministerieel besluit prom. 28/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie type ministerieel besluit prom. 28/07/2011 pub. 22/09/2011 numac 2011204655 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van CKCert CVBA als controleorgaan geïntegreerde productiemethode voor pitfruit

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011031392 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2012

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 28/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011003283 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2011 type document betreffende de nationale loterij prom. 28/07/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2010
^