B.S. Index van de afkondigingen van 29 juli 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011022275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de spreiding van de perequatie in schijven van 5 pct. ingevolge de herwaarding van de wedden door het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad type koninklijk besluit prom. 29/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijd type koninklijk besluit prom. 29/07/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011003314 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het derde trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegrot

bericht

type bericht prom. 29/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011018283 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

erkenning

type erkenning prom. 29/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011018282 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^