B.S. Index van de afkondigingen van 1 augustus 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/08/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques type ministerieel besluit prom. 01/08/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011203764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming of hernieuwing van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/08/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011029504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bedoeld bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke vorsers
^