B.S. Index van de afkondigingen van 4 augustus 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/08/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011205997 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011
^