B.S. Index van de afkondigingen van 12 augustus 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/08/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011204457 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte varkens, wat betreft de indeling volgens conformatie type ministerieel besluit prom. 12/08/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204730 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Raeren als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen gelegen te 4730 Raeren, Burgstrasse 42a

lijst

type lijst prom. 12/08/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van graden die door bevordering toegang verlenen tot bepaalde graden bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
^