B.S. Index van de afkondigingen van 18 augustus 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogenaamde « puzzelmat », model « tapis jardin » van het merk « Ludi », geproduceerd door JBM type ministerieel besluit prom. 18/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011011309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogenaamde « puzzelmat », model « tapis fille » van het merk « Ludi », geproduceerd door JBM type ministerieel besluit prom. 18/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 7 november 2008 houdende de verplichte terugname met het oog op wijziging van het hefplatform voor een persoon met een handicap van het merk Moris/Liftelec type « My lift - MLO VO. 1 » type ministerieel besluit prom. 18/08/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011022301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « VZW Sociaal Secretariaat Caritas », te 3001 Heverlee type ministerieel besluit prom. 18/08/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011024250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2011-2012 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling
^