B.S. Index van de afkondigingen van 22 augustus 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011009598 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende verlenging mandaat en benoeming van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 22/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011009599 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende verlenging mandaat van leden van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Dendermonde type ministerieel besluit prom. 22/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011009600 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende verlenging mandaat van leden van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenissen van Wortel/Hoogstraten/Tilburg type ministerieel besluit prom. 22/08/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011204442 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen op bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijver "Pont d'Oye" te Habay-la-Neuve type ministerieel besluit prom. 22/08/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011204483 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij aan de maatschappij "Profish Technology SA" wordt toegestaan, met het oog op proefnemingen, om bepaalde vistuigen te gebruiken op de Maas met het oog op het vangen van elke vissoort type ministerieel besluit prom. 22/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011024247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bij type ministerieel besluit prom. 22/08/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011024252 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de stomatologie

beslissing

type beslissing prom. 22/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011003304 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie van sommige diensten van de gewestelijke directie invordering te Brussel van de Administratie der directe belastingen
^