B.S. Index van de afkondigingen van 23 augustus 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/08/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011011323 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie - 1 september 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/08/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Mol als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, amba type ministerieel besluit prom. 23/08/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011011322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de elektrische grasmaaier met als merk INTRATUIN, type 07426 type ministerieel besluit prom. 23/08/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011204611 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving
^