B.S. Index van de afkondigingen van 24 augustus 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011003306 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011022289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn v type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027168 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de bestaande huisvestingssector type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften
^