B.S. Index van de afkondigingen van 26 augustus 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/08/2011 pub. 07/10/2011 numac 2011204907 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende erkenning van bijzondere gebieden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998, betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, meer bepaald in de

bericht

type bericht prom. 26/08/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011018304 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin
^