B.S. Index van de afkondigingen van 28 augustus 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/08/2011 pub. 27/04/2012 numac 2012000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling. - Duitse vertaling type wet prom. 28/08/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011011331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011024274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2011 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inza type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer » type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009632 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 70.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 30 maart 2009 en 22 december 20 type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011009651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en « Service de type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011009647 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011203548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de plaatsvervangende voorzitter van de Nederlandstalige en Franstalige afdelingen van de Departementale raad van beroep van het Ministerie van Landsverdediging
^