B.S. Index van de afkondigingen van 29 augustus 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011003310 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 september 2011-2014, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2011-2016 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2011-2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 21/02/2012 numac 2012031039 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de bepalingen voor het in rekening brengen van de warmteverliezen door ventilatie voortkomend uit het openen van vensters, in de berekening van het oververhittingsrisico in de berekeningsmethode EPW type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011024270 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011007184 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011007186 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de begeleiding van leerlingen van type 4 tijdens de twee wekelijkse lestijden van lichamelijke en sportactiviteiten door het paramedisch personeel type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de Nationale Selectiecommissie voor Hogere Officieren type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011018307 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende toekenning van delegatie van handtekening aan bepaalde ambtenaren van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de eerste bijscholing voor de EPB-adviseurs
^