B.S. Index van de afkondigingen van 30 augustus 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011007187 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 8405 van 19 juni 2011 betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2010-2011 van de 147 type koninklijk besluit prom. 30/08/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 1.000 EUR aan de VZW CPCP « Le Centre permanent pour la Citoyenneté et la Participation » voor begrotingsjaar 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011031446 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2011 voor de gezins- of bejaarden hulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 30/08/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011007180 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 30/08/2011 pub. 19/03/2012 numac 2012029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdo

beslissing

type beslissing prom. 30/08/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011003315 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Administratie van de directe belastingen van de Federale Overheidsdienst Financiën
^