B.S. Index van de afkondigingen van 5 september 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011009655 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffie type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011021087 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Algemeen Rijksarchivaris voor de bescherming van het erfgoed van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011007181 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de delegaties van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake schade en geschillen type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst voor afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst voor afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 05/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de Dienst voor afstandsonderwijs
^