B.S. Index van de afkondigingen van 6 september 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 06/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 tot oprichting van de Hogeschool voortkomend uit de samenvoeging van de Hogescholen « HENam » en « Blaise Pascal » en tot erkenning en betoel type ministerieel besluit prom. 06/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de netoverschrijdende overlegraad type ministerieel besluit prom. 06/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

erratum

type erratum prom. 06/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van de Hogescholen. - Erratum
^