B.S. Index van de afkondigingen van 7 september 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 14 december 2010 tot benoeming van een rechtskundig assessor en een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende

arrest

type arrest prom. 07/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011022324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
^