B.S. Index van de afkondigingen van 8 september 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 66 houdende intrekking van erkenning en intrekking van registratie van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 08/09/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011024306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011031492 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van een aantal besluiten betreffende het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/09/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2002 houdende aanstelling van ambtenaren van rang A3 als leden van de directieraad van het Brussels Instituut voor Mil type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011031487 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/09/2011 pub. 21/09/2011 numac 2011031454 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2011 betreffende de aanplakking en de verwittiging, voorgeschreven voor de toegestane stedenbouwkundige handelingen en werken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011204757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 5bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027178 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 31 maart 2011 betreffende de Waalse verdienste voor de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011204614 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2010 betreffende de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Waalse Regering in de VZW "EuroSkills 2012" type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011204613 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Ciney type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027179 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 31 maart 2011 betreffende de Waalse verdienste

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029527 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007 tot benoeming van de leden van het College voor advies en het College voor vergunning en controle van de "Conseil sup type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2011-2012

erratum

type erratum prom. 08/09/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2011 betreffende de aanplakking en de verwittiging, voorgeschreven voor de toegestane stedenbouwkundige handelingen en werken. - Erratum

arrest

type arrest prom. 08/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011031479 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschr

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/09/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011031611 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/867 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de maatregelen voorzien in het kader van het in 2000 gesloten akkoord met de social-profitsector voor verenigingen die een specifieke overeenkomst of een gewestelijk contract
^