B.S. Index van de afkondigingen van 12 september 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/09/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide min

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 22/05/2014 numac 2014014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland en het koninklijk besluit van 1 septem type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papieren kartonbewerking, betreffende de economische, sociale en technische vorming type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de statuten en de benaming type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het nationaal akkoord 2009-2010 (1) type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedra type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011204370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duits type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011204070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de invoering van een type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011204123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009 betreffend type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de storting in 2011 en 2012 van een bijzondere bijd type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Ymeriastadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011024276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland en het koninklijk besluit van 1 septem type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland en het koninklijk besluit van 1 septem type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de VZW « La Leçon verte » type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011204227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële tussenkomst in de kosten voor de geneeskundige type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011204075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, met betrekking tot de toekenning van ecocheques en een éénmalige br type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011204071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 septemb type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het halftijds type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011204072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 05/11/2014 numac 2014007358 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het operationeel kader van de federale politie. - Addendum type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011024299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 euro aan de VZW « Forum des juges de l'Union européenne pour l'Environnement » type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011000631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het voetbalstadion Den Dreef inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 07/10/2011 numac 2011000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het gemeentelijk sportstadion van K.V. Woluwe-Zaventem inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 07/10/2011 numac 2011000630 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Heppignies inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeids type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1985 tot vaststelling voor de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens eco type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit logistiek, onderhoud en verwerking van bijproducten van de staalindustrie, gelegen op het grondgebied van Diegem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en e type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011022321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011204348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011021086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, wat de procedure van de concurrentiedialoog betreft, van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de uitvoeringsbepalingen er type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de heffingen voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten in de heffingszone van Brussel-Nationaal en de vrijstellingen van die heffingen type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000362 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het operationeel kader van de federale politie type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003321 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011204487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging van gedrukte schakelingen, gelegen in Moeskroen en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het geb type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011204408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oo type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011204486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het opruimen van staalafval, gelegen op het grondgebied van Oupeye en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaard type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011003345 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerlei uitgaven voortvloeiend u type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van de aanvullende personeelsformatie waarop de overgedragen personeelsleden van Belgacom aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie worden aangewezen naar d type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011009696 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende ontslag van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011204765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2010 houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsen in het kader van de uitv type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011003344 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende verhuiskosten van het tweede trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten

erratum

type erratum prom. 12/09/2011 pub. 07/03/2013 numac 2013024065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel nr. 6 bij het Protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2006 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid : voortzetting en uitbreiding van

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 12/09/2011 pub. 17/11/2011 numac 2011003318 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "5000 For Life", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 12/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011003303 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd « Presto 1 euro », « Presto 3 euro », « Presto 5 euro », « Subito 1 euro », « S type document betreffende de nationale loterij prom. 12/09/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011003319 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Tintin », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^