B.S. Index van de afkondigingen van 20 september 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 20/09/2011 pub. 07/10/2011 numac 2011205032 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de werkjaren 2011 en 2012, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende d type ministerieel besluit prom. 20/09/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011029529 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raden van Bestuur van de Hogescholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 20/09/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge raden van de hogescholen type ministerieel besluit prom. 20/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011021099 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 20/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011206023 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 20/09/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin
^