B.S. Index van de afkondigingen van 22 september 2011

Snelle toegang:

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011031543 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011031542 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031514 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 6996 van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031512 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Bestuur Economie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031511 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Bestuur Gewesteli type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031510 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Bestuur Ruimtelij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011031490 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011031489 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/09/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011031498 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2010/568 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende vaststelling van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011031513 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/183 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende programmering van de ambulante diensten "Sociale Actie en Gezin" en "Gezondheid" van de Franse Gemeenschapscommissie
^