B.S. Index van de afkondigingen van 23 september 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011018347 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2001 tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité ingest type ministerieel besluit prom. 23/09/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011024307 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie type ministerieel besluit prom. 23/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011009709 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een Commissie tot Bescherming van de Maatschappij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011204999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011205522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en van het Energiebesluit van 19 november 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011205458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, inzake dampterugwinning in benzinetankstations type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011205371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling als nieuwe opleiding van de HUB-EHSAL type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205237 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het uitstel en de opheffing en niet inning van superheffingen mestverwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011205004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen en van sommige bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205235 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op en de ha

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van
^