B.S. Index van de afkondigingen van 28 september 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type ministerieel besluit prom. 28/09/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011035876 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de nadere regels over de werking van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 28/09/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206302 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot intrekking van de elektriciteits- en gasleveringsvergunningen van de vennootschap "RWE Energy Belgium SPRL"

bericht

type bericht prom. 28/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011024291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht omtrent de nieuwe indexatie van de vergoeding van de erkende dierenartsen, rundveesector - Uitvoering van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van runde

arrest

type arrest prom. 28/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011205038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle betreffende patiëntendosimetrie type arrest prom. 28/09/2011 pub. 19/10/2015 numac 2015000550 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle betreffende patiëntendosimetrie. - Duitse vertaling

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/09/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011031497 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren, stagiairs en contractuele personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad die belast worden met het toezien op de to
^