B.S. Index van de afkondigingen van 29 september 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 29/09/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011206239 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011 type ministerieel besluit prom. 29/09/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011205218 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de monsterneming van metalen en de metingen i.v.m. loodaansluitingen in het distributiewater type ministerieel besluit prom. 29/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de beleidsraad van de Staatsdienst « Poolsecretariaat »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011205163 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt betreffende de technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand en diverse beschermingsmaatregelen voor het z type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011205110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel L3113-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de elektronische verzending van de akten die onder het administratief toezicht vallen type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011205040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 22 december 2010 betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011205039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaa

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011027183 bron service public de wallonie Circulaire relative … l'laboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Rgion wallonne … l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communaut germanophone pour l'anne 2012 type omzendbrief prom. 29/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011027184 bron service public de wallonie Circulaire relative … l'laboration des budgets provinciaux pour l'anne 2012

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de zetel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de wijze van erkenning van de verworven bekwaamheid voor de toelating tot de studies, de cursus en de bekrachtiging ervan in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure en de selectiecriteria voor de projecten voorgelegd in het kader van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van instrumentale en vocale opleiding voor zangers-organis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambten van de administratieve personeelsleden van het niet-universitair type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 mei 2010 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegaties aan de administrateur-generaal en de ambtenaren-generaal van « Wal

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/09/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van de bekwaamheidsbewijzen uitgereikt door het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises »
^