B.S. Index van de afkondigingen van 3 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/10/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011003351 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 03/10/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011022344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 03/10/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 voor de eerste helft van het begrotingsjaar 2011 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten v type koninklijk besluit prom. 03/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 18.500 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 03/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011022345 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van vijfentwintigduizend EUR aan de VZW's « Gezinsbond » en « Ligue des Familles » voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 03/10/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Natagora »
^