B.S. Index van de afkondigingen van 6 oktober 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/10/2011 pub. 24/04/2012 numac 2012000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een instituut van de auto-experts. - Duitse vertaling type wet prom. 06/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een instituut van de auto-experts

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 25/01/2012 numac 2011024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » voor het pilootproject « intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose » type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 25/01/2012 numac 2011024347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Psychiatrisch Centrum Sleidinge » voor het pilootproject « intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose » type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012024018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "ZNA - PZ Stuivenberg" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van casemanagement, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Universitair Ziekenhuis Leuven" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van casemanagement, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoorni type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012024020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Universitair Ziekenhuis Gent" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoo type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Ziekenhuis Oost-Limburg" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van casemanagement, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornisse type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van casemanagement, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoor type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 15/02/2012 numac 2012024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Universitair Verzorgingscentrum Brugmann" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 15/02/2012 numac 2012024024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Centre hospitalier régional de Namur" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelate type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 15/02/2012 numac 2012024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Centre hospitalier régional de la Citadelle" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen g type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 15/02/2012 numac 2012024026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middele

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/10/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011009719 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende verlenging mandaat van leden van de Commissies van Toezicht ingesteld bij de gevangenissen te Andenne, Marneffe, Hoei en Nijvel type ministerieel besluit prom. 06/10/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011009720 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Nijvel type ministerieel besluit prom. 06/10/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011018373 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs en controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid en de voorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer Sven AERTS, de heer Arne VANDAELE, de heer Jean-Christophe DE DONCKER, de heer Stéphane FILLEUL, Mevr. Annick HAEGEMAN, de heer Olivier KHASSIME en de heer Renaud ZAUWEN type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Brug van Kuregem » goedgekeurd bij besluit van de Regering van 28 oktober type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de voormalige Kaarsenfabriek » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 april type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011031557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 januari 2004 betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gedeeltelijke weigering van de hernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst met behulp van drie voertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer Sven AERTS, de heer Arne VANDAELE, de heer Jean-Christophe DE DONCKER, de heer Stéphane FILLEUL, Mevr. Annick HAEGEMAN, de heer Olivier KHASSIME en de heer Renaud ZAUWEN type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031509 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011031556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 2002 tot vaststelling van de lijst met handelingen en werken van openbaar nut waarvoor de stedenbouwkundige attesten en de stedenbouwkundige vergunningen afgeg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011205195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers toegekend wordt voor de periode 2008-2012 type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011205197 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Malmedy ter uitvoering van de wet van 12 type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011205196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de uitsluiting van de installaties FN Herstal en Idempapers Nivelles uit het toepassingsveld van Richtlijn 2003/87/EG en tot wijziging van de beslissing tot kosteloze afgifte van de rechten voor de overblijv type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011205194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het progr type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011205193 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 111, § 1, lid 2, van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

decreet

type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende telewerk

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/10/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011031496 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren, stagiairs en contractuele personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad die belast worden met het toezien op de to

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 06/10/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011003352 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Astro », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^