B.S. Index van de afkondigingen van 11 oktober 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/10/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 2004 houdende sommige machtigingen in het raam van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 11/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raden van bestuur van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen
^