B.S. Index van de afkondigingen van 14 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2011 pub. 12/06/2012 numac 2012000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011205601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011011373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 14/10/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011022349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205610 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten in het kader van de oproep 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011035922 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voo type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011205609 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de bedrijven Coralius NV, PwC Enterprice Advisory cvba en SYSQA B.V. als adviesorgaan voor digitale stemsystemen en de digitale aspecten van de verwerking van de kiesverrichtingen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 01/03/2012 numac 2012035190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en betreffende de controle op de vastleggingskredieten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011205571 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen-N344 Capucienenstraat , N8-M. Haiglaan (kmp. 116,816-kmp. 117,616), N308-J. Capronstraat (kmp. 0,004-kmp. 0,076), N379-Diksmuidsestraat (kmp. 0,000-kmp. 0,475), N379 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012035079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011206142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 200 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011206211 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale

decreet

type decreet prom. 14/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205608 bron vlaamse overheid Decreet houdende de machtiging tot oprichting van de vzw I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech

erratum

type erratum prom. 14/10/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen. - Erratum

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. 14/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011015120 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Soedan inzake het aanknopen van diplomatieke en consulaire betrekkingen, afgesloten door het uitwisselen van diplomatieke nota's
^