B.S. Index van de afkondigingen van 18 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011003357 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van Dexia NV en « Dexia Crédit Local SA »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011027218 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting. - Addendum type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de pedagogische raad van de « Haute Ecole Charlemagne » type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029562 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de pedagogische raad van de « Haute Ecole Schuman » type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011206020 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011011399 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Meerjarige sensibilisatiecampagne tewerkstelling van oudere werknemers » van as 2 van het Operationeel Programma type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011011398 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Sensibilisatiecampagne over psychosociale risico's op het werk » van as 2 van het Operationeel Programma « Doels type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van Philippeville als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027054 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 13 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken

arrest

type arrest prom. 18/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011003360 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren
^