B.S. Index van de afkondigingen van 19 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011014266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Ekeren, teneinde de bouw van een ongelijkgrondse vertakking tussen de spoorli type koninklijk besluit prom. 19/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011014265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de werken in het kader van de afschaffing van overweg nr. 82 op de spoorlijn 162, te Ciney, te realiseren type koninklijk besluit prom. 19/10/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012035056 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2011 « houdende toekenning van onderscheidingen in de nationale orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031515 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de intrekking van de erkenning van « Société d'insertion par le nettoyage - Capitale » CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 19/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011011400 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 2010 houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, prog
^