B.S. Index van de afkondigingen van 20 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/10/2011 pub. 14/11/2017 numac 2017013978 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011206002 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011024338 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de procedure van veiligheidsverificatie voor alle personeelsleden van de NV van publiek recht A.S.T.R.I.D. en van haar onderaannemers type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011035908 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de mi type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2012 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011035928 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205606 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011011378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011031533 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de bepaling van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie va type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren voor de uitoefening van de bevoegdheden voorzien in : artikel 40 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraf

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205623 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011205543 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011205542 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van bestaande niet-residentiële gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205620 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205630 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de SRWT type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205621 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205624 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205625 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205629 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun du Hainaut » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun du Brabant wallon »

decreet

type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping type decreet prom. 20/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011029584 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de studies die onder het alternerend hoger onderwijs ressorteren type decreet prom. 20/10/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van de Hoge Sportraad type decreet prom. 20/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik type decreet prom. 20/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Protocol betreffende de overgangsbepalingen gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van

erratum

type erratum prom. 20/10/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012200726 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de "Société de Transport en commun du Hainaut" . - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/10/2011 pub. 20/02/2013 numac 2013031046 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/640 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 houdende toepassing van het decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van ambulant
^