B.S. Index van de afkondigingen van 21 oktober 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011031531 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de inhoud van de opleidingen die de directeurs van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten volgen type ministerieel besluit prom. 21/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne » type ministerieel besluit prom. 21/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de raden van bestuur van de Hogescholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011009751 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van twee plaatsvervangende leden van de departementale stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 21/10/2011 pub. 28/03/2013 numac 2013201623 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 20 type ministerieel besluit prom. 21/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om d

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205773 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot registratie van « The University of Kent » als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011205613 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de verg type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 17/11/2011 numac 2011205740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master in International Relations, de Master in International Conflict Analysis, de Master in International Political Economy, de LLM in International Law with International Relations, de LLM in Interna type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011205982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011205903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het
^