B.S. Index van de afkondigingen van 26 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012018007 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende verbod van aflevering van geneesmiddelen voor cutaan menselijk gebruik met een concentratie aan testosteron hoger dan 2,5 % type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011024359 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, a) en c), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voo type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011000749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 100.000 euro aan de VZW « Open Stadion » type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011024311 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houd type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 17ter, A en B, 20, § 1, e), 24, § 2, 25, §§ 1 en 3, 26, §§ 9 en 12, en 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 19 type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 26 OKTOBER 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, §§ 1, 4 en 5, 13, § 1, 14, b), e), en j), 15, § 8, 20, § 1, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, a) en c), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011007245 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 90663 van 15 juli 2011 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2011-oktober 2011 type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011206004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011206003 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter evenals van de assessoren van de examencommissie van vakbekwaamheid voor goederen- en personenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011011377 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee
^