B.S. Index van de afkondigingen van 27 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de werken voor het rechttrekken van de bochten nrs. 118 en 119 en de afschaffing van overweg nr. 133 op de spoor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2011 pub. 27/02/2012 numac 2012201100 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 27/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de oftalmologie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011205684 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2011 tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieu-in type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011027209 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Usine Cockerill » te Seraing. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205844 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan SC", te Oupeye type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205845 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011027203 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Usine Cockerill » te Seraing type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011205669 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bertrix

decreet

type decreet prom. 27/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205886 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van verscheidene decreten betreffende de bevoegdheden van Wallonië type decreet prom. 27/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011205731 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/10/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012031031 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/109 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200365 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 juli 2009 tot vastlegging van het digitale RRC-06-radiofrequentieplan van de Duitstalige Gemeenschap in de radio-omroep-frequentiebanden III, IV en V en tot regeling van de overg
^